Asuntomarkkinakatsaus helmikuu 2019: Vanhojen kerrostaloyksiöiden kauppamäärät laskeneet ja myyntiajat pidentyneet Helsingissä viiden vuoden takaisesta

Helmikuun asuntomarkkinakatsauksessa tarkastelemme asuntokaupan kehitystä pääkaupunkiseudulla viiden vuoden takaiseen verrattuna.

Helsingissä yksiöiden kauppamäärät vähenivät voimakkaasti viime vuonna – onko syynä tarjontaongelma?

Tarkasteltaessa Helsingissä viime vuonna tehtyjä vanhojen asuntojen* kauppoja ja verrattaessa niitä viiden vuoden takaiseen (2018 vs. 2013), nousivat kauppamäärät yhteensä 3 %. Kauppamäärät nousivat suhteessa eniten omakotitaloissa (+28 %, +75 kpl) ja rivi- ja paritaloissa (+18 %, +142 kpl). Kauppamäärät laskivat voimakkaimmin kerrostaloyksiöissä (-9 %, -153 kpl).

”Vanhojen asuntojen kauppamäärien lasku Helsingissä erityisesti kerrostaloyksiöissä voi kertoa tarjontaongelmasta. Tähän voi vaikuttaa se, että iso osa markkinoilla myynnissä olevista yksiöistä menee sijoittajille. Vuokra-asumisen suosio on kasvanut ja sijoittajien ostamat yksiöt menevät vuokralle, mikä vähentää yksiöiden tarjontaa omistusasunnon ostajille. Yksiöistä käydään paikoin kovaakin kilpailua. Toki myös korkeat neliöhinnat rajaavat Helsingissä ostajakandidaatteja”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Espoossa vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat viime vuonna viiden vuoden takaiseen (2018 vs. 2013) verrattuna yhteensä 22 %. Kauppamäärät nousivat voimakkaimmin rivi- ja paritaloissa (+28 %, +240 kpl) sekä kerrostalokolmioissa (+28 %, +133 kpl). Kauppamäärät nousivat Espoossa tarkastelujaksolla kaikissa asuntotyypeissä, mutta suhteessa vähiten kaupat lisääntyivät kerrostaloyksiössä (+ 4 %, +9 kpl) ja neliöissä ja sitä isommissa kerrostaloasunnoissa (+9 %, +20 kpl).

Myös Vantaalla vanhojen asuntojen kauppamäärät lisääntyivät viime vuonna kaikissa asuntotyypeissä verrattuna viiden vuoden takaiseen (yhteensä +14 %).

”Vantaalla kauppamäärät kasvoivat voimakkaimmin viiden vuoden takaiseen verrattuna rivi- ja paritaloissa (+34 %, +199 kpl) ja neliöissä ja sitä isommissa kerrostaloasunnoissa (+29 %, +37 kpl)”, Hintsa sanoo.

Suhteessa vähiten nousua tapahtui tarkastelujaksolla Vantaalla kerrostalokolmioissa (+3 %, +12 kpl) ja omakotitaloissa (+4 %, +15 kpl).

Pääkaupunkiseudulla kaikkien asuntotyyppien neliöhinnat nousivat 5 vuodessa – paitsi omakotitalot Espoossa

Helsingissä vanhojen asuntojen neliöhinnat nousivat viime vuonna viiden vuoden takaiseen verrattuna (2018 vs. 2013) yhteensä keskimäärin 16 %. Asuntotyypeittäin voimakkaimmin neliöhinnat kasvoivat Helsingissä kerrostaloyksiöissä (+20 %) ja -kaksioissa (+20 %). Suhteessa vähiten hinnat nousivat rivi- ja paritaloissa (+4 %) ja omakotitaloissa (+6 %).

Espoossa vanhojen asuntojen neliöhinnat nousivat tarkastelujaksolla (2018 vs. 2013) yhteensä 8 %. Selkeästi voimakkaimmin hinnat nousivat asuntotyypeistä Espoossa kerrostaloyksiöissä (+18 %).

”Neliöhinnat nousivat Espoossa viime vuonna viiden vuoden takaiseen verrattuna kaikissa asuntotyypeissä, paitsi omakotitaloissa, joissa hinnat pysyttelivät vuoden 2013 tuntumassa”, Hintsa kertoo.

Vantaalla vanhojen asuntojen neliöhinnat kasvoivat viime vuonna vuoteen 2013 verrattuna yhteensä 9 %. Suhteessa eniten neliöhinnat kasvoivat Vantaalla kerrostaloyksiöissä (+15 %) ja -kaksioissa (+11 %) viiden vuoden takaiseen verrattuna. Vähiten hinnannousua tapahtui tarkastelujaksolla neliöissä ja sitä isommissa kerrostaloasunnoissa (+4 %) ja kerrostalokolmioissa (+5 %).

Vanhojen asuntojen myyntiajat pidentyneet pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen myyntiajat lyhenivät Helsingissä viime vuonna voimakkaimmin rivi- ja paritaloissa (-35 %) ja neliöissä ja sitä isommissa kerrostaloasunnoissa (-12 %) viiden vuoden takaiseen verrattuna (2018 vs. 2013). Helsingissä myyntiajat pitenivät voimakkaimmin kerrostaloyksiöissä (+25 %). Espoossa myyntiajat lyhenivät viiden vuoden takaiseen verrattuna ainoastaan rivi- ja paritaloissa (-1 %) ja puolestaan pitenivät eniten Helsingin tapaan yksiöissä (+51 %). Vantaalla myyntiajat pitenivät tarkastelujaksolla kaikissa asuntotyypeissä: erityisesti kerrostaloyksiöt menivät kaupaksi hitaammin kuin viisi vuotta sitten (+50 %), samoin neliöt ja sitä isommat kerrostaloasunnot (+41 %) sekä kerrostalokaksiot (+37 %).

Asuntokaupan kehitys tammikuussa 2019

Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat Suomessa tammikuussa 3,5 % viime vuoden tammikuuhun verrattuna

Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat Suomessa tammikuussa 3,5 % verrattuna edellisen vuoden tammikuuhun. Työpäiväkorjattuna muutos oli -7,7 %.

”Viime vuoden tammikuu oli kuitenkin poikkeuksellisen vilkas asuntokaupoilla, ja sitä lukuun ottamatta vuoden 2019 tammikuu oli asuntokauppamääriltään korkein sitten vuoden 2015. Tammikuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat edeltävästä kuukaudesta 18 %”, Hintsa sanoo.

Pääkaupunkiseudulla** asuntokauppavuosi lähti käyntiin vireästi: vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat yhteensä 3,3 %, kun muualla Suomessa laskua oli tammikuussa 5,7 %. Vilkkaimmin vanhojen asuntojen kauppa kävi Espoossa, missä kauppamäärät nousivat 6,1 % (+14 kpl) vuoden takaisesta. Vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat tammikuussa Helsingissä 5,4 % (27 kpl), Turussa 1,4 % (3 kpl), Joensuussa 11,5 % (6 kpl), Porvoossa 39,5 % (15 kpl), Porissa 15,5 % (11 kpl) ja Kouvolassa 18,4 % (9 kpl). Laskua vanhojen asuntojen kauppamäärissä oli tammikuussa Vantaalla 7,0 % (15 kpl), Tampereella 7,0 % (20 kpl), Kuopiossa 12,1 % (15 kpl) ja Lahdessa 15,1 % (21 kpl).

Neliöhinnat laskeneet Lahdessa ja Porissa tammikuussa

Vanhojen kaksioiden neliöhinnat nousivat tammikuussa Helsingissä 5 %, Tampereella 8 %, ja Kuopiossa 5 % verrattuna viime vuoden tammikuuhun. Espoossa neliöhinnat pysyivät tammikuussa samana vuoden takaiseen verrattuna. Vanhojen kaksioiden neliöhinnat laskivat tammikuussa Vantaalla 2 %, Turussa 1 %, Lahdessa 19 %, Porissa 25 %, ja Kouvolassa 5 % vuoden takaiseen verrattuna.

”Kun verrataan yksittäisen kuukauden vanhojen kaksioiden neliöhintoja vuoden takaiseen vastaavaan kuukauteen, voivat hinnat sisältää voimakkaita muutoksia suuntaan tai toiseen riippuen siitä, millaisia kohteita kyseisenä kuukautena on myyty. Ilmiö korostuu erityisesti paikkakunnilla, joilla asuntoja myydään vain joitakin kymmeniä kuukaudessa. Siksi olemme jatkossa päättäneet tarkastella 6 kuukauden liukuvaa keskiarvoa verrattuna samaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, jolloin tämä vaikutus on vähäisempi ja luvut kuvaavat paremmin markkinakehitystä”, Hintsa sanoo.  

Tarkasteltaessa vanhojen kaksioiden neliöhintoja kuuden kuukauden liukuvalla keskiarvolla, ovat neliöhinnat nousseet Helsingissä 2,7 %, Vantaalla 2,8 %, Tampereella 3,3 %, Kuopiossa 5,9 %, Turussa 5,0 % ja Kouvolassa 7,5 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Vastaavasti vanhojen kaksioiden neliöhinnat ovat kuuden kuukauden liukuvaa keskiarvoa tarkasteltaessa laskeneet Lahdessa 4,0 % ja Porissa 9,2 %. Espoossa neliöhinnat ovat pysytelleet samana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.

Kotitaloudet nostivat joulukuussa asuntolainoja vuoden takaista vähemmän

Kotitaloudet nostivat joulukuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 10 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,87 % ja laskennallinen marginaali 0,85 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli joulukuun 2018 lopussa 97,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,7 %. Kotitalouslainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 15,9 mrd. euroa ja muita lainoja 17,1 mrd. euroa. (Lähde: Suomen Pankki)

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki vanhat kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa

**Pääkaupunkiseudulla viitataan tässä katsauksessa Helsingin, Espoon ja Vantaan alueisiin.

Lisätietoja:
Anu-Elina Hintsa, liiketoimintajohtaja, Huoneistokeskus Oy
anu-elina.hintsa@huoneistokeskus.fi
puh. 050 482 3807

 

Facebookjaa Twittertwiittaa