Asuntomarkkinakatsaus helmikuu 2020: Täydennysrakentaminen elävöittää ja lisää asuntotarjontaa pääkaupunkiseudun vanhoilla asuinalueilla

Vanhojen asuntojen* kauppamäärät ovat nousseet viiden vuoden takaisesta pääkaupunkiseudulla suhteellisesti voimakkaimmin Espoossa. Täydennysrakentaminen on tuonut lisää asumisen vaihtoehtoja sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla.

Helsingissä erityisesti omakotitalojen ja rivitaloasuntojen kauppa vilkastunut viiden vuoden takaisesta

Helsingissä vanhojen asuntojen* kauppamäärät nousivat viime vuonna viiden vuoden takaiseen verrattuna (2019 vs. 2014) 23 % (+1 717 kpl). Eri asuntotyypeistä kauppamäärät nousivat samalla ajanjaksolla suhteellisesti eniten vanhoissa rivitaloasunnoissa (+47 %, +346 kpl) ja vanhoissa omakotitaloissa (+44 %, +118 kpl). Myös vanhoissa kerrostaloasunnoissa kauppamäärät kasvoivat selvästi (+19 %, +1 253 kpl).

Helsingissä vanhojen kerrostaloyksiöiden keskineliöhinnat ovat nousseet viiden vuoden takaisesta peräti 27 % (+1 307 €) ja vanhojen kaksioiden 26 % (+1 103 €). Omakotitalojen keskineliöhinnat ovat kasvaneet samalla vertailujaksolla 9 % (+267 €) ja vanhojen rivitaloasuntojen 9 % (+289 €).

”Myös täydennysrakentaminen on viime vuosina tuonut uusia asumisen mahdollisuuksia. Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla on käynnissä runsaasti taloyhtiöiden lisärakentamishankkeita. Näistä iso osa on ullakko- tai lisäkerroksen rakentamista, mutta kiinteistöjä myös puretaan ja uudelleenrakennetaan”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

”Helsingissä täydennysrakennetaan myös aivan kantakaupungin ytimessä ja jonkin verran on tehty myös käyttötarkoituksen muutoksia. Lisäksi Helsingistä löytyy laajoja täydennysrakentamisen alueita, kuten paljon pinnalla ollut Pasilan alue, minne rakentuu ostoskeskuksen lisäksi runsaasti asuntoja. Tämä on jo nyt muuttanut koko alueen rakennuskantaa- ja ilmettä”, Hintsa jatkaa.

Vantaalla erityisesti vanhat rivitaloasunnot käyneet kaupaksi viiden vuoden takaiseen verrattuna

Vantaalla asuntokauppa kävi vuonna 2019 viiden vuoden takaiseen verrattuna vilkkaana: vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat Vantaalla yhteensä 29 % (+702 kpl).

”Erityisesti kauppamäärät ovat viidessä vuodessa kasvaneet vanhoissa rivitaloasunnoissa (+38 %, +256 kpl). Kauppamäärät nousivat myös vanhoissa omakotitaloissa 30 % (+105 kpl) ja vanhoissa kerrostaloasunnoissa 24 % (+341 kpl)”, Hintsa toteaa.

Vanhojen asuntojen neliöhintoja tarkasteltaessa hinnat ovat viiden vuoden takaiseen verrattuna nousseet Vantaalla voimakkaimmin kerrostaloyksiöissä (+19 %, +654 €). Vanhoissa rivitaloasunnoissa neliöhinnat ovat nousseet 8 % (+220 €). Maltillisimmin neliöhinnat ovat nousseet viidessä vuodessa vanhoissa omakotitaloissa (+4 %, +110 €).

”Myös Vantaalla täydennysrakentaminen on monipuolistanut asumisen vaihtoehtoja. Esimerkiksi Vantaan Myyrmäessä asuinkeskukset on perinteisesti haluttu rakentaa junarataan tukeutuen. Ajatus on edelleen ajankohtainen Kehäradan valmistuttua, ja Myyrmäessä ja Martinlaaksossa onkin käynnissä paljon täydennysrakentamishankkeita. Siellä halutaan panostaa erityisesti laadukkaaseen julkiseen ulkotilaan ja kaupunkikeskustamaiseen rakentamiseen kivijalkakauppoineen”, Hintsa kertoo.

”Hyviä esimerkkejä Vantaan täydennysrakentamisesta ovat myös uusien tiheiden alueiden eli Uuden Kivistön ja Keimolan vieressä sijaitsevat Vanha Kivistö ja Kannisto, jotka on kaavoitettu tehokkaampaan rakentamiseen”, Hintsa sanoo.

Espoo pääkaupunkiseudun suhteellisesti suurin nousija kauppamäärissä

Espoo on ollut suhteellisesti asuntokauppamääriltään pääkaupunkiseudun voimakkain nousija: viime vuonna vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat Espoossa viiden vuoden takaiseen verrattuna yhteensä peräti 36 % (+995 kpl).

Kauppamäärät ovat nousseet viiden vuoden takaisesta Espoossa reippaasti varsinkin vanhoissa omakotitalokaupoissa (+63 %, +215 kpl). Myös vanhat kerrostaloasunnot (+33 %, +500 kpl) ja vanhat rivitaloasunnot (+30 %, +280 kpl) ovat menneet Espoossa kaupaksi hyvin.

”Yksi iso selittävä tekijä Espoon vilkkaaseen asuntokauppaan viime vuosien aikana on ollut Länsimetro ja sen tuleva jatke. Lisäksi Tapiolan kaltaisilla alueilla voimakas uudis- ja täydennysrakentaminen vaikuttaa vahvasti myös vanhojen asuntojen kauppamääriin”, Hintsa toteaa.

Neliöhinnat ovat viiden vuoden takaisesta nousseet Espoossa vanhojen kerrostaloyksiöiden (+17 %, +660 €) ja -kaksioiden (14 %, +496 €) lisäksi erityisesti juuri vanhoissa omakotitaloissa, missä neliöhinnat nousivat 310 euroa neliöltä (+10 %).

”Espoossakin täydennysrakennetaan. Länsimetron varrella sijaitseville Niittymaalle, Kivenlahteen ja Espoonlahteen on rakennettu ja rakennetaan paljon uusia asuntoja. Lisäksi esimerkiksi Finnoo tulee nousemaan uutena asuinalueena, ja siellä ensimmäiset kerrostalot ovat jo parhaillaan rakenteilla”, Hintsa kertoo.
 

Tammikuun asuntomarkkina: kauppamäärissä nousua 2,7 % viime vuodesta

Alkuvuosi oli vilkas asuntokaupoilla: vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat tammikuussa Suomessa vuoden takaisesta yhteensä 2,7 %.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat viime vuoden tammikuuhun verrattuna Espoossa 11,1 %, Vantaalla 4,5 %, Tampereella 8,0 %, Kuopiossa 10,1 %, Oulussa 21,4 %, Jyväskylässä 16,7 % ja Lahdessa 2,5 %. Kauppamäärät laskivat tammikuussa Helsingissä 2,1 %, Turussa 12,9 %, Joensuussa 15,5 %, Porvoossa 7,5 %, Porissa 14,6 % ja Kouvolassa 3,4 %.

Tarkasteltaessa vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhintoja, nousivat hinnat tammikuussa Suomessa keskimäärin 3,2 % (+92 €) vuoden takaiseen verrattuna. Kaksioiden neliöhinnat nousivat Helsingissä 4,5 % (+230 €), Espoossa 5,4 % (+211 €), Vantaalla 0,6 % (+18 €), Tampereella 2,4 % (+70 €), Turussa 1,0 % (+26 €), Oulussa 5,7 % (+119 €), Kuopiossa 0,6 % (+14 €), Porissa 12,1 % (+169 €) ja Kouvolassa 0,4 % (+4 €). Kaksioiden neliöhinnat laskivat tammikuussa Jyväskylässä 3,2 % (-71 €) ja Lahdessa 4,1 % (-74 €).

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki vanhat kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa.

 

Facebookjaa Twittertwiittaa