Asuntomarkkinakatsaus kesäkuu 2018

Toukokuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat 3 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Verrattaessa tammi–toukokuuta 2018 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ovat vanhojen asuntojen kauppamäärät laskeneet 2 % (työpäiväkorjattuna -3 %). Tarkastelemme tässä katsauksessa toukokuun lisäksi asuntokaupan kehitystä asuntotyypeittäin eri kaupungeissa viimeisen 12 kuukauden aikana verrattuna tätä edeltävään 12 kuukauden ajanjaksoon. Suurten kerrostaloasuntojen kauppamäärät ovat nousseet merkittävästi Helsingissä (7,2 %), Espoossa (12,8 %) ja Tampereella (11,7 %) viimeisen 12 kuukauden aikana edeltäviin 12 kuukauteen verrattuna.

”Toukokuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat 3 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Työpäiväkorjaus ei vaikuttanut kauppamääriin. Verrattaessa tammi–toukokuuta 2018 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ovat vanhojen asuntojen kauppamäärät laskeneet 2 % (työpäiväkorjattuna -3 %). Näkemyksemme mukaan markkinassa on nyt nähtävissä varovaisuutta.”, Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Ari-Matti Purhonen kertoo.

Toukokuussa 2018 vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat edellisvuoden toukokuuhun verrattuna Helsingissä (2 %), Espoossa (5 %), Turussa (2 %), Joensuussa (18 %), Vaasassa (17 %), Lappeenrannassa (16 %), Porissa (28 %) ja Kouvolassa (9 %). Laskua kauppamäärissä sen sijaan oli Vantaalla (-10 %), Tampereella (-13 %), Kuopiossa (-2 %) ja Lahdessa (-4 %).

Tämän vuoden tammi–toukokuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat nousseet edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna mm. Lappeenrannassa (+19 %, 58 kpl), Joensuussa (+8 %, 23 kpl), Kouvolassa (+3 %, 11 kpl) ja Espoossa (+1 %, 17 kpl). Valtaosassa suurimpia kaupunkeja vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kuitenkin laskeneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kuten Helsingissä (-1 %, -53 kpl), Vantaalla (-1 %, -12 kpl), Tampereella (-1 %, -18 kpl), Turussa (-3 %, -44 kpl), Kuopiossa (-4 %, -23 kpl), Vaasassa (-5 %, -21 kpl) ja Lahdessa (-1 %, - 8kpl).

Neliöhinnat nousseet 8 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat toukokuussa 2018 valtaosassa Suomen suurimmista kaupungeista. Yhteensä neliöhinnat nousivat toukokuussa valtakunnallisesti 8 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Vanhojen kaksioiden neliöhinnat nousivat toukokuussa Helsingissä peräti 17 %, Vantaalla 11 %, Tampereella 1 %, Turussa 1 %, Kuopiossa 2 %, Joensuussa 6 %, Vaasassa 5 % ja Kouvolassa 13 %. Neliöhinnat laskivat toukokuussa Espoossa 2 %, Lappeenrannassa 8 %, Lahdessa -21 % ja Porissa -3 % vuoden takaiseen verrattuna.

Huoneistokeskuksen kaupunkianalyysi asuntotyypeittäin viimeisen 12 kuukauden ajalta

Kun tarkastellaan Suomen asuntomarkkinoita toukokuussa 2018 viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja verrataan kehitystä näitä edeltäviin 12 kuukauteen, vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet koko maan tasolla 0,5 %. Vanhojen kerrostaloyksiöiden kauppamäärät ovat kasvaneet valtakunnallisesti 1,8 %, kolmioiden 2,5 %, kerrostaloneliöiden 5,9 % ja rivitaloasuntojen 0,1 %. Sen sijaan vanhojen kerrostalokaksioiden (-1,0 %) ja omakotitalojen (-0,3 %) kauppamäärät ovat hiukan laskeneet.

Samaan aikaan vanhojen kerrostaloyksiöiden neliöhinnat ovat nousseet 6,4 %, kerrostalokaksioiden 4,9 %, kerrostalokolmioiden 3,9 % ja kerrostaloneliöiden ja sitä suurempien kerrostaloasuntojen 2,2 %. Vanhojen rivitaloasuntojen neliöhinnat ovat nousseet 1,9 % ja omakotitalojen 1,0 %.

Helsingissä vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet 1,8 % kun verrataan toukokuussa 2018 viimeksi kulunutta 12 kuukautta niitä edeltäviin 12 kuukauteen. Kaikkien muiden asuntotyyppien kauppamäärät ovat kasvaneet, paitsi kerrostalokaksioiden (-2,5 %) ja rivitaloasuntojen kauppamäärät (-1,4 %) ovat laskeneet. Samaan aikaan kaikkien asuntotyyppien neliöhinnat ovat nousseet 1,9–7,9%, ja myyntiajat ovat lyhentyneet kerrostalokaksioissa, -kolmioissa ja neliöissä sekä sitä suuremmissa kerrostaloasunnoissa (-6,7 – -9,3%). Kerrostaloyksiöissä (2,6%) ja rivitaloasunnoissa (4,4%) myyntiajat ovat sen sijaan pidentyneet ja omakotitaloissa (0,1 %) pysyneet ennallaan.

”Helsingissä on tällä hetkellä kaksioille enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Tarjonnan puute näkyy myös kauppamäärien laskuna. Viimeisen 12 kuukauden aikana kaksioiden myyntiajat ovat lyhentyneet 9,3 % verrattuna edeltäviin 12 kuukauteen, mutta samalla neliöhinnat ovat nousseet”, Ari-Matti Purhonen sanoo.

Vantaalla vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet 4,2 % viimeisen 12 kuukauden aikana verrattuna edeltävään 12 kuukauden ajanjaksoon. Samalla ajanjaksolla neliöhinnat ovat nousseet 5,6 %. Vantaalla erityisen voimakkaasti ovat kasvaneet yksiöiden kauppamäärät – peräti 23,0 %, mutta samaan aikaan yksiöiden myyntiajat ovat pidentyneet (21,9%) eli tarjonta on ilmeisesti ylittänyt kysynnän ainakin joillakin alueilla, vaikka neliöhinnat ovatkin nousseet. Kaikki muutkin asuntotyypit kerrostaloneliöitä ja sitä suurempia kerrostaloasuntoja (-3,6 %) lukuun ottamatta ovat kasvattaneet Vantaalla myyntimääriään.

Espoossa vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet viimeisen 12 kuukauden aikana 4,1 % edeltävään 12 kuukauden ajanjaksoon verrattuna eli hyvin samaan tapaan kuin Vantaalla. Neliöhinnat ovat puolestaan nousseet samana ajanjaksona 3,2 %.

”Espoossa hiukan yllättäen vanhojen yksiöiden kauppamäärät ovat laskeneet 19,2 % viimeisen 12 kuukauden aikana verrattuna edeltävään 12 kuukauden ajanjaksoon. Samaan aikaan yksiöiden neliöhinnat ovat nousseet 7,5 %. Koska vanhojen yksiöiden myyntiajat ovat pysyneet ennallaan, niin voidaan tulkita, että vanhoissa yksiöissä ei ole ollut kysyntää tai kysyntä on kohdistunut Espoossa uusiin yksiöihin. Voi myös olla, että yksiöitä hakevat asiakkaat ovat siirtyneet Vantaalle, jossa vanhojen yksiöiden neliöhinnat ovat Espoota matalammat ”, Ari-Matti Purhonen sanoo.

Isompien kerrostaloasuntojen kauppamäärät ovat sen sijaan kasvaneet Espoossa reippaasti – kolmioiden 11,3 % ja neliöiden tai sitä suurempien kerrostaloasuntojen 12,8 %. Kolmioiden neliöhinnat ovat nousseet 5,5 %, ja neliöiden ja sitä suurempien kerrostaloasuntojen neliöhinnat puolestaan maltillisemmin 2,2 %. Kun kolmioissa myyntiajat ovat samaan aikaan lyhentyneet 1,1 %, niin Espoossa on ollut vahva kysyntä vanhojen kolmioiden osalta. Neliöissä tai sitä suuremmissa kerrostaloasunnoissa myyntiaika on hieman jopa pidentynyt (+1,8 %) eli tarjonta ja kysyntä ovat olleet kolmioita paremmin tasapainossa ja todennäköisesti hyvillä paikoilla ja vähän kalliimmatkin neliöt tai sitä suuremmat kerrostaloasunnot ovat menneet hyvin kaupaksi.

Tampereella vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat pysyneet lähes ennallaan (-0,6 %) viimeisen 12 kuukauden aikana verrattuna edeltävään 12 kuukauden ajanjaksoon. Eri asuntotyyppien sisällä kerrostaloyksiöiden (2,1 %), kerrostaloneliöiden tai sitä suurempien kerrostaloasuntojen (11,7 %) ja omakotitalojen (1,8 %) myyntimäärät ovat kuitenkin kasvaneet, kun taas kaksioiden (-1,5 %), kolmioiden (-4,9 %) ja rivitalojen (-1,5 %) ovat laskeneet.

”Vanhojen asuntojen neliöhinnat ovat nousseet Tampereella 3,3 % viimeisen 12 kuukauden aikana verrattuna edeltävään 12 kuukauden ajanjaksoon. Eniten ovat nousseet kerrostaloyksiöiden neliöhinnat (9,7 %). Kun vanhojen yksiöiden kauppamäärät ja neliöhinnat ovat nousseet ja myyntiajat lyhentyneet, niin Tampereella vanhoille yksiöille on vahva kysyntä tai liian vähäinen tarjonta. Samanlainen tilanne jopa korostuneempana näyttäisi olevan vanhoissa kaksioissa, joissa kauppamäärät ovat laskeneet, neliöhinnat nousseet ja myyntiajat ovat lyhentyneet”, Purhonen sanoo.

Turussa vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat nousseet 1,4 % viimeisen 12 kuukauden aikana verrattuna edeltävään 12 kuukauden ajanjaksoon. Turussa kuitenkin vanhojen yksiöiden kauppamäärät ovat laskeneet (-4,7 %) samoin kuin Espoossa. Turussa vanhojen yksiöiden neliöhinnat ovat nousseet 11,0 % ja myyntiajat pidentyneet 1,4 % eli Turussa kysyntä on saattanut kohdistua enemmän uusiin yksiöihin tai vanhoihin tai uusiin kaksioihin. Kaksioiden kauppamäärät ovat kasvaneet 7,6 % samalla kun neliöhinnat ovat nousseet (8,1 %) ja myyntiajat ovat lyhentyneet (-5,2 %), mikä saattaa kertoa kysyntää heikommasta tarjonnasta.

”Vanhojen asuntojen myyntiajat ovat Turussa lyhentyneet keskimäärin 3,2 % eli kysyntää eri asuntotyypeille on hyvin Turussa muun muassa parantuneesta alueellisesta talous- ja työllisyystilanteesta johtuen”, Purhonen sanoo.

Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski maaliskuusta

Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,89 % ja laskennallinen marginaali 0,86 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli huhtikuun 2018 lopussa 96,3 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,0 %. Kotitalouslainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 15,4 mrd. euroa ja muita lainoja 16,8 mrd. euroa. (Lähde: Suomen Pankki)
*Vanhat asunnot sisältävät kaikki kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa.

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa.

Lisätietoja: 
Ari-Matti Purhonen, toimitusjohtaja, Huoneistokeskus
ari-matti.purhonen@huoneistokeskus.fi 
puh. 050 5431305

 

 

Facebookjaa Twittertwiittaa