Asuntomarkkinakatsaus kesäkuu 2019: Ympäristöarvot vaikuttavat suomalaisten kodinvalintaan

Ympäristöarvot nousevat entistä enemmän esiin myös kotia valittaessa. Suomalaisista 71 % sanoo, että ympäristöarvot vaikuttavat kodin valintaan uutta kotia ostettaessa. Yksittäisistä ympäristöystävällisistä tekijöistä eniten asunnon valintaan vaikuttaa kodin lämmitysmuoto. Toukokuu oli vilkas kuukausi asuntokaupoilla – vanhojen asuntojen kauppamäärät kasvoivat 5,1 % edellisvuoden toukokuuhun verrattuna.

Huoneistokeskus teetti IROResearchillä Tuhat suomalaista -tutkimuksen*, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä kodinvalintaan ja ympäristöarvoihin liittyen. Suomalaisilta kysyttiin, vaikuttaisivatko ympäristöarvot kodin valintaan, jos he olisivat vaihtamassa kotia. Vastaajista 17 % ilmoitti ympäristöarvojen vaikuttavan kodin valintaan paljon, 54 % vastaajista jonkin verran.

Erityisesti seuraaviin tekijöihin kiinnitetään tutkimuksen mukaan huomiota uutta kotia ostettaessa: kodin lämmitysmuoto (62 % vastaajista), rakennuksen energiatehokkuus (37 %), sijainti joka mahdollistaa julkisten kulkuneuvojen käytön (34 %) ja asunnon koko (18 %). Pääkaupunkiseudulla korostuivat myös jätteiden lajittelumahdollisuudet: 26 % pääkaupunkiseutulaisista huomioi kattavat jätteiden lajittelumahdollisuudet kotia etsiessään.

”Erityisesti kodin lämmitysjärjestelmä voi vaikuttaa kodin houkuttelevuuteen ja sitä kautta myös asunnon hintaan. Tällä hetkellä maalämpö on kysytyin lämmitysmuoto sen ympäristöystävällisyyden, matalan kustannustason ja energiatehokkuuden vuoksi. Suoralla sähköllä lämmitettävät talot taas eivät ole tällä hetkellä kovinkaan suuressa suosiossa”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa sanoo.

Iän mukaan katsottuna ympäristöarvot painottuivat kodin valinnassa erityisesti nuorilla aikuisilla (alle 35 v.) sekä yli 55-vuotiailla. Varsinkin naiset (80 %) näkivät ympäristöarvot tärkeinä kodin valinnassa.

”Sen sijaan vastaajan asuinpaikalla ei ollut suurta merkitystä vihreiden arvojen merkityksessä uuden asunnon ostoa harkittaessa. Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia niin suurimmissa kaupungeissa kuin alle 50 000 asukkaan kunnissa”, Hintsa sanoo.

Toukokuun asuntokauppa reipasta: kauppamäärät +5,1 % edellisvuoden toukokuuhun verrattuna

Vanhojen asuntojen** kauppamäärät nousivat Suomessa toukokuussa yhteensä 5,1 % verrattuna viime vuoden toukokuuhun. Vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat Helsingissä 8,5 %, Vantaalla 22,3 %, Tampereella 16,9 %, Kuopiossa 7,8 %, Joensuussa 12,5 %, Lahdessa 19,4 % ja Porvoossa 41,2 %. Vanhojen asuntojen kauppamäärät puolestaan laskivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna Espoossa 2,3 %, Turussa 6,7 %, Porissa 10,7 % ja Kouvolassa 29,3 %.

”Erityisen vahvasti edellisvuoden toukokuuhun verrattuna kävi omakotitalokauppa. Erityisesti Espoossa (+76 %, +29 kpl), Oulussa (+80 %, +28 kpl) ja Tampereella (+26 %, + 8 kpl) omakotitalokauppa oli toukokuussa vilkasta verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna”, Hintsa kertoo.

Helsingissä, Vantaalla ja Turussa sen sijaan myytiin toukokuussa poikkeuksellisen paljon rivitaloasuntoja. Vanhoja rivitaloasuntoja myytiin toukokuussa Helsingissä 46,5 % (+33 kpl), Vantaalla 33,3 % (+23 kpl) ja Turussa 46,2 % (+18 kpl) enemmän kuin viime vuoden toukokuussa.

”Vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat Suomessa kuluvan vuoden tammi–toukokuussa 1,1 % edellä viime vuoden kauppamääriä vastaavana ajanjaksona. Suhteessa eniten vanhojen asuntojen kauppa on tammi–toukokuussa vilkastunut vuoden takaiseen verrattuna Joensuussa (+13,4 %), Porvoossa (+12,3 %), Vantaalla (+5,6 %), Espoossa (+5,2 %) ja Helsingissä (+4,9 %). Sen sijaan Kouvolassa (-9,9 %), Porissa (-5,2 %), Turussa (-3,1 %), Lahdessa (-2,9 %) ja Kuopiossa (-1,3 %) asuntokauppamäärät ovat tammi-toukokuussa laskeneet verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Tampereella vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat edellisvuoden tasolla (-0,3 %) ”, Hintsa kertoo.

Tarkasteltaessa vanhojen kaksioiden neliöhintojen kuuden kuukauden liukuvaa keskiarvoa nousivat neliöhinnat Suomessa toukokuussa yhteensä 5,3 %. Kaksioiden neliöhinnat nousivat Helsingissä 2,6 %, Vantaalla 1,7 %, Tampereella 3,4 %, Turussa 6,4 %, Kuopiossa 5,5 % ja Espoossa 1,0 %. Kaksioiden neliöhinnat ovat kuuden kuukauden liukuvaa keskiarvoa tarkasteltaessa laskeneet Porissa 2,4 % ja Lahdessa 8,4 % ja Kouvolassa 0,5 %.

Huhtikuussa nostettiin uusia asuntolainoja hieman viime vuotta enemmän

Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli huhtikuun 2019 lopussa 98,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,9 %. Kotitalouslainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 15,9 mrd. euroa ja muita lainoja 17,3 mrd. euroa. (Lähde: Suomen Pankki)

* IROResearch, Tuhat suomalaista -tutkimus, n = 1 000, tutkimuksen tiedonkeruuaika 16.–24.4.2019

** Vanhat asunnot sisältävät kaikki vanhat kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa. Kauppatiedot on otettu palvelusta 17.6.2019.

Lisätietoja:

Anu-Elina Hintsa, liiketoimintajohtaja, Huoneistokeskus Oy
anu-elina.hintsa@huoneistokeskus.fi
puh. 050 482 3807

 

Facebookjaa Twittertwiittaa