Asuntomarkkinakatsaus: Korkojen nousuun kannattaa varautua

Asuntomarkkinaan korkojen nousu-uutisoinnit eivät ole vielä vaikuttaneet. Vuosi lähti käyntiin viime vuoden tahtiin. Tammikuussa vanhoja asuntoja* myytiin Suomessa maanlaajuisesti vain 2 % vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, joka oli asuntokauppamääriltään aikaisempia vuosia huomattavasti vilkkaampi. Pääkaupunkiseudulla kauppamäärät jäivät 3,3 % vuoden takaisesta ja muualla Suomessa 1,6 %. Kaiken kaikkiaan 53,1 % Suomessa tehdyistä kaupoista tehtiin tammikuussa 10 asukasluvultaan suurimmassa kaupungissa.

”Suurin osa asunnonvaihtajista tarvitsee asuntolainaa ja siksi korkotason muutosta seurataan asuntomarkkinoilla tarkasti. Pitkään matalalla olleet korot ovat vauhdittaneet asuntokauppaa samoin kuin lisätilan tarpeet. Näköpiirissä on, että omistusasujien miinuskorkoisten asuntolainojen aika on ohi jo tämän vuoden lopussa. Korkotason nousuun kannattaakin varautua ja suhteuttaa uuden asunnon hankinta raameihin, joka mahdollistaa pankkien ennustaman kahden-kolmen prosentin koron nousun. Myös omilla taloudellisilla puskureilla, kuten säästämisellä tai sijoittamisella voi varautua korkojen nousuun”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo.

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton ylläpitämän Hintaseurantapalvelun mukaan tammikuussa Helsingissä myytiin vanhoja asuntoja* 3,5 % vähemmän kuin vuosi sitten. Espoossa kauppamäärät laskivat edellisvuoden tammikuuhun verrattuna 6,6 %. Vantaalla kauppamäärät puolestaan nousivat 5,1 % viime vuoteen verrattuna.

Tampereella asuntoja myytiin tammikuussa 9,9 % vähemmän kuin vuosi sitten, Porvoossa (-6,8 %), Porissa (-2,4 %), Kouvolassa (-1,5 %), Lappeenrannassa (-1,5 %) ja Turussa (-0,9 %).

Kasvua kauppamäärissä oli tammikuussa Oulussa (+10,1 %), Lahdessa (+8,1 %), Kuopiossa (+2,2 %), Joensuussa (+1,6 %) sekä Jyväskylässä (+1,4 %).

Myyntiajat kasvoivat pääkaupunkiseudulla vuoden takaiseen, muualla Suomessa laskua

Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen keskimääräinen myyntiaika kasvoi 9,8 % vuoden takaiseen ollen tammikuussa 67,4 vrk. Rivitaloissa myyntiajat pitenivät 7,1 %, ollen tammikuussa 64,3 vrk ja omakotitaloissa 10,2 %. Omakotitalojen myyntiaika nousi vuodentakaisesta 109,6 vuorokaudesta tammikuun 120,8 vuorokauteen.

Muualla Suomessa myyntiajat laskivat vuoden takaisesta kerrostaloissa 8,3 %, rivitaloissa 6,9 % ja omakotitaloissa 16,8 %. Tammikuussa myyntiajat muun Suomen osalta olivat kerrostaloissa keskimäärin 94,6 vrk, rivitaloissa 94,9 vrk ja omakotitaloissa 124,3 vuorokautta.

Vuodessa vanhojen kerrostalokaksioiden hinnat nousivat eniten Turussa ja laskivat Porissa

Tammikuussa kaksioiden neliöhinnat nousivat Helsingissä 3,3 % (+189 €), Espoossa 2,5 % (+104 €), Vantaalla 7,3 % (226 €), Tampereella 4,9 % (+156 €) sekä Turussa 15,2 % (+409 €), Jyväskylässä 1,1 % (+23 €), Lahdessa 5,2 % (+90 €) ja Oulussa 6,5 % (+144 €).

Neliöhinnat laskivat tammikuussa vuoden takaisesta Kuopiossa 2,2 % (-53 €), Kouvolassa 4,5 % (-48 €) ja Porissa 5,4 % (-83 €), jossa hinnat laskivat vuodessa eniten.

Koko maan osalta vanhojen kerrostalokaksioiden hinnat nousivat vuoden takaisesta 2,3 % (+70 €).

Kuluttajien luottamus keskivertoa tammikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli tammikuussa -1,7, kun se joulukuussa oli -3,5 ja marraskuussa 1,2. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon -0,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotus kuluttajan omasta taloudesta vuoden kuluttua oli hyvin valoisa tammikuussa. Näkemys myös oman talouden nykytilasta oli myönteinen, ja lisäksi ilmeni melko paljon aikeita ostaa kestokulutustavaroita. Sen sijaan odotus Suomen taloudesta oli tammikuussa varsin heikko.

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni tammikuussa säilyen kuitenkin pitkän ajan keskitasollaan. Tammikuussa kuluttajien arviot ja odotukset inflaatiosta pysyivät suunnilleen ennallaan, selvästi pitkän ajan keskiarvoaan korkeampina.

Oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan edelleen erinomainen tammikuussa. Ajankohtaa pidettiin yhä verrattain otollisena säästämiselle, kohtuullisena myös lainanotolle, mutta huonona kestotavaroiden ostamiselle.

Tammikuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita jälleen huomattavan paljon.

Ja viime kuukausien tapaan kiinnostusta lainanottoon esiintyi tammikuussa erittäin yleisesti. (Lähde: Tilastokeskus)

Kotitaloudet nostivat joulukuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,81 miljardin euron edestä

Suomalaiset kotitaloudet nostivat joulukuussa 2021 uusia asuntolainoja noin 1,81 miljardilla eurolla, mikä on -5,3 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,78 %.

Euromääräisten asuntolainojen kanta oli joulukuun 2021 lopussa 107,0 mrd. euroa ja asunto-lainakannan vuosikasvu 4,1 %. Näistä keskikorko oli 0,78 %. (Lähde: Suomen Pankki)

Lisätietoja: 
Marina Salenius, liiketoimintajohtaja, Huoneistokeskus Oy 
marina.salenius@huoneistokeskus.fi
Puh. 040 738 1776

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki vanhat kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa. Tammikuun kauppatiedot haettu 11.2.2022.

Facebookjaa Twittertwiittaa