Asuntomarkkinakatsaus: Kysyntä ja tarjonta kohtaavat taas asuntomarkkinoilla

Helmikuussa vanhoja asuntoja* myytiin Suomessa maanlaajuisesti -8,6 % vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-helmikuussa vanhoja asuntoja on myyty noin -5,1 % vähemmän kuin viime vuonna.

”Alkuvuoden luvut osoittavat, että vilkkaat asuntokauppavuodet ovat tasaantumassa ja asuntomarkkina on palaamassa koronaa edeltävälle tasolle. Kysyntä ei kohdistu enää niin vahvasti 3 h ja sitä suurempiin asuntoihin, ja kiinnostus omakotitaloihin on aikaisempia vuosia alhaisempi. Tilanne on asunnonvaihtajien kannalta hyvä. Kun kysyntä ja tarjonta jakaantuvat taas tasaisemmin kaikenlaisiin asuntoihin, mahdollistaa se normaalin asuntovaihdannan pyörän pyörimisen eli yksiöstä kaksioon, sieltä kolmioon tai suurempaan ja lasten muuttaessa pois, siirtymisen pienempään asuntoon”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius kertoo.

”Markkinan normalisoitumisesta kertoo pienten asuntojen kauppamäärien alueellinen kasvu. Esimerkiksi Helsingissä Kalasatama-Kyläsaari ja Sörnäinen-Harju-Kallio alueilla kauppamäärät moninkertaistuivat viime vuoden alkuun nähden. Kalasatama-Kyläsaaressa myös neliöhinnat nousivat n. 24 % (6 kk liukuva keskiarvo). Pienten asuntojen kauppamäärissä selvää nousua on ollut myös (4 kk:n aikana vuoden takaiseen) Kuopiossa (+10,0 %) ja Lahdessa (+5,7 %). Lahdessa erityisesti pienten rivitaloasuntojen kauppa on käynyt erityisen hyvin vuoden takaiseen Ahtialan ja Rakokiven alueilla”, Salenius sanoo.

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton ylläpitämän Hintaseurantapalvelun mukaan helmikuussa Suomessa myytiin vanhoja asuntoja* maanlaajuisesti -8,6 % vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Pääkaupunkiseudulla asuntokauppamäärät laskivat helmikuussa -4,9 % edellisvuoteen verrattuna. Muualla Suomessa tehtiin helmikuussa kauppoja -10,8 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Vanhojen asuntojen kauppamäärissä lasku oli -15 % tasoa rivi- ja omakotitaloissa ja maltillisempaa kerrostaloissa, joissa kauppamäärien lasku oli -3,5 %. Uusien asuntojen osalta luvut olivat päinvastaiset, kerrostalohuoneistojen kauppamäärät olivat helmikuussa -40,5 % alhaisemmat kuin vuosi sitten ja omakotitalojen 20 % korkeammat edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna.

Loma-asuntoja on myyty tammi-helmikuun aikana -22,7 % vähemmän kuin viime vuonna, joka myös enteilee loma-asuntokauppamäärien palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle.

Helmikuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät edellistä vuotta alhaisemmat

Espoossa kauppamäärät laskivat edellisvuoden helmikuuhun verrattuna -21,3 %. Vantaalla laskua kauppamäärissä oli -7,1 %. Helsingissä päästiin plussan puolelle, asuntokauppoja tehtiin 4 % enemmän kuin vuosi sitten.

Tampereella asuntoja myytiin helmikuussa -8,4 % vähemmän kuin vuosi sitten, Turussa (-4,4 %), Oulussa (-2,4 %), Kuopiossa (-1,7 %), Jyväskylässä (-12,3 %), Porissa (-17,8 %) Kouvolassa (-27,3 %), Lappeenrannassa (-28,1 %), Mikkelissä (-12,8 %) ja Porvoossa (-22,4 %). Kasvua kauppamäärissä edelliseen vuoteen oli helmikuussa Joensuussa 15,9 %, Lahdessa (+2 %), jossa 12 kk:n kauppamäärien muutos on erityisen korkea n. (+ 23 %).

Vanhojen kerrostalokaksioiden hinnat nousivat eniten Turussa ja laskivat Kuopiossa

Koko maan osalta vanhojen kerrostalokaksioiden hinnat nousivat vuoden takaisesta 4,2 % (+128 €). Helmikuussa kaksioiden neliöhinnat nousivat Helsingissä 3,7 % (+209 €), Espoossa 2,6 % (+110 €), Vantaalla 5,7 % (179 €), Tampereella 5,1 % (+163 €) sekä Lahdessa 1,8 % (+33 €), Porissa 1,9 % (+28 €), Kouvolassa 3,2 % (+34 €), Oulussa 4,8 % (+109 €) ja Turussa 13,9 % (+378 €), jossa hinnat nousivat viime vuoden helmikuuhun verrattuna eniten.

Neliöhinnat laskivat helmikuussa vuoden takaisesta Jyväskylässä 3,3 % (-68 €) ja Kuopiossa 4,6 % (-107 €), jossa hinnat laskivat viime vuoden helmikuuhun verrattuna eniten.

Kuluttajien luottamuksen vahvistuminen jatkui vielä helmikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli helmikuussa 0,5, kun se tammikuussa oli -1,7 ja joulukuussa -3,5. Viime vuoden helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon -0,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotus kuluttajan omasta taloudesta vuoden kuluttua oli helmikuussa hyvin valoisa. Näkemys myös oman talouden nykytilasta oli myönteinen, ja lisäksi kuluttajilla oli runsaasti aikeita ostaa kestokulutustavaroita. Helmikuussa odotus Suomen taloudesta oli keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa parani helmikuussa merkittävästi. Kuitenkin samaan aikaan työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien omalle kohdalleen kokema työttömyyden tai lomautuksen uhka lisääntyi aavistuksen. Helmikuussa kuluttajien arviot ja odotukset inflaatiosta nousivat yhä enemmän pitkän ajan keskiarvojaan korkeammiksi.

Oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan entistäkin vankempi helmikuussa. Ajankohtaa pidettiin edelleen verrattain otollisena säästämiselle, mutta melko huonona kestotavaroiden ostamiselle ja nyt myös lainanotolle.

Helmikuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita yhä huomattavan runsaasti.

Viime kuukausien tapaan kiinnostusta lainanottoon esiintyi helmikuussa yhä aika yleisesti. ​(Lähde: Tilastokeskus)

Asuntolainoja nostettu enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan

Suomalaiset kotitaloudet nostivat tammikuussa 2022 uusia asuntolainoja noin 1,42 miljardilla eurolla, mikä on noin 30 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,78 %.

Euromääräisten asuntolainojen kanta oli tammikuun 2022 lopussa 107,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,0 %. Näistä keskikorko oli 0,79 %. (Lähde: Suomen Pankki)
 

Lisätietoja: 
Marina Salenius, liiketoimintajohtaja, Huoneistokeskus Oy 
marina.salenius@huoneistokeskus.fi
Puh. 040 738 1776

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki vanhat kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot,
mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa. Helmikuun kauppatiedot haettu 11.3.2022.
 

Facebookjaa Twittertwiittaa