Omakotitalomarkkinoilla tapahtunut merkittävä muutos – arvokkaampien omakotitalojen kauppamäärät kasvaneet

Poikkeusaika muutti omakotitalomarkkinaa merkittävästi. Viime vuoden elokuusta alkanut omakotitalobuumi on lisännyt kysyntää erityisesti suurempiin omakotitaloihin. Tammi–heinäkuussa omakotitaloja on myyty Suomessa 18,4 % prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona ja 16,8 % normaaleihin vuosiin. Kasvua on ollut erityisesti yli 300.000 euron omakotitalojen kauppamäärissä kautta maan.

”Asunnon ostajilla on selvästi halu parantaa asumisen laatua. Etätyöt ja siihen liittyvät tilatarpeet ovat tulleet jäädäkseen ja matkustamisesta säästyneet varat halutaan sijoittaa asumismukavuuteen. Vietämme tänä päivänä enemmän aikaa kotona kuin vuosikymmeniin, joten kodin viihtyisyyteen ja toimiviin asumistiloihin ollaan valmiita sijoittamaan”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo.

Helsingissä on vuosien 2018-2020 aikana myyty selvästi eniten 300.000 - 500.000 euron hintaisia omakotitaloja, noin 52 % kaikista omakotitalokaupoista. Yli 500.000 euron hintaisten omakotitalojen osuus on ollut vuositasolla n. 30 %. Arvokkaampien kiinteistöjen kysynnässä nähtiin muutos jo viime vuoden syksyllä. Tänä vuonna yli 500.000 euron omakotitaloja on myyty tammi-heinäkuun aikana 49 % ja 300.000 - 500.000 euron hintaisia omakotitaloja 38 %.  Helsingissä alle 300.000 euron omakotitalojen osuus kaikista kiinteistökaupoista on laskenut vuosi vuodelta 2018-2021 aikana 21 % tämän vuoden 16 % tasoon. Tämä selittyy myös hintojen nousulla, joka Helsingin omakotitaloissa on ollut keskimäärin 19,3 % neliöhintojen osalta ja 25,1 % kauppahintojen osalta vuosien 2018-2021 aikana.

Espoossa trendi on samanlainen, joskin kysyntä on keskittynyt selvästi arvokkaampiin kiinteistöihin. Vuosien 2018-2020 aikana Espoossa on myyty 300.000 - 500.000 euron hintaisia omakotitaloja, noin 45 % kaikista omakotitalokaupoista. Yli 500.000 euron hintaisten omakotitalojen osuus on ollut vuositasolla n. 40 %. Tänä vuonna yli 500.000 euron omakotitaloja on myyty tammi-heinäkuun aikana jopa 60 % ja 300.000 - 500.000 euron hintaisia omakotitaloja 35 %.  Espoossa alle 300.000 euron omakotitalojen osuus kaikista kiinteistökaupoista on laskenut 2018-2021 aikana 16 % tämän vuoden 5 % tasoon. Espoon omakotitaloissa hintojen nousua on ollut keskimäärin 18,4 % neliöhintojen osalta ja 20,9 kauppahintojen osalta % vuosien 2018-2021 aikana.

Vantaalla on vuosien 2018-2020 aikana myyty 300.000 - 500.000 euron hintaisia omakotitaloja, noin 56 % kaikista omakotitalokaupoista. Yli 500.000 euron hintaisten omakotitalojen osuus on ollut vuositasolla n. 10 %. Tänä vuonna yli 500.000 euron omakotitaloja on myyty tammi-heinäkuun 18 % ja 300.000 - 500.000 euron hintaisten omakotitalojen osuus on pysynyt jokseenkin samana, ollen 57 %. Muutos Vantaan omakotitalomarkkinassa on tapahtunut myös 200.000 – 300.000 euron hintaluokassa, jossa kauppamäärät olivat 29 % luokkaa vuosina 2018-2019, 25 % vuonna 2020 ja tänä vuonna 21 %.

Tampereella on vuosien 2018-2020 aikana myyty eniten 200.000 - 300.000 euron hintaisia omakotitaloja, noin 41 % kaikista omakotitalokaupoista. 300.000 -500.000 euron hintaisten omakotitalojen osuus on ollut samalla ajanjaksolla n. 33 %. Yli 500.000 euron hintaisia kiinteistöjä on myyty 6-9 % vuositasolla. Tänä vuonna yli 500.000 euron omakotitaloja on myyty tammi-heinäkuun aikana 14 % ja 300.000 - 500.000 euron hintaisia omakotitaloja 42 % ajanjakson omakotitalokaupoista. Kauppamäärät ovat pudonneet 200.000 – 300.000 euron hintaisissa kiinteistöissä, joita on myyty tänä vuonna 31 % kaikista omakotitalokaupoista.

Turussa vuodet 2018-2019 olivat omakotitalomarkkinoilla samankaltaiset. Hintahaarukassa 100.000 – 200.000 euron hintaisia omakotitaloja myytiin 32 %, 200.000 – 300.000 euron hintaisia omakotitaloja 35 %, 300.000 – 500.000 euron hintaisia 27 % ja yli 500.000 euron hintaisia n. 4 % kaikista alueen omakotitalokaupoista. Kesästä 2020 alkanut käänne isompien ja arvokkaampien omakotitalojen kysynnässä näkyy muutoksena vuosien 2020-2021 omakotitalokauppojen määrissä eri hintahaarukoissa. Yli 500.000 euron hintaisia omakotitaloja on tänä vuonna tammi-heinäkuun aikana myyty 9 %, 300.000-500.000 euron omakotitaloja 27 %, 200.000 – 300.000 euron omakotitaloja 36 % ja 100.000 – 200.000 euron omakotitaloja 23 % kaikista alueen omakotitalokaupoista.

Kuopion omakotitalomarkkina on vuosien 2018-2020 aikana ollut varsin samanlainen. Alle 100.000 euron omakotitaloja on myyty 10 %, 100.000 – 200.000 euron omakotitaloja n. 30 %, hintahaarukassa 200.000 – 300.000 euron omakotitaloja n. 42 %, 300.000 – 500.000 euron hintaisia n. 15 % ja yli 500.000 euron kiinteistöjä 3 % kaikista alueen omakotitalokaupoista. Tänä vuonna kysynnässä ja kaupoissa on tapahtunut käänne. Kauppamäärät Kuopiossa ovat kasvaneet etenkin 300.000 – 500.000 euron omakotitaloissa, joita on myyty tammi-heinäkuun aikana 27 % kaikista alueen omakotitalokaupoista.

Lahdessa muutos omakotitalomarkkinassa on tapahtunut lähinnä kokonaiskauppamäärän kasvuna tämän vuoden aikana. Tammi-heinäkuun aikana alueella on myyty jo 255 omakotitaloa kun viime vuonna vastaava luku oli 178 kauppaa ja koko vuonna 363 kauppaa. Lahdessa eniten kauppaa on tehty 2018-2021 aikana 100.000 – 200.000 euron omakotitaloista, joiden osuus on vaihdellut vuosittain 38-43 % välillä. 200.000 – 300.000 euron omakotitalojen osuus on ollut vuosittain n. 33 %. Nousua viime vuosina ollut hieman yli 300.000 euron omakotitaloissa, niiden osuus on noussut vuoden 2018 13 % tämän vuoden 19 %.

Porin omakotitalomarkkina on ollut hintajakaumaltaan vuosina 2018-2021 lähes samanlainen. Omakotitalojen kauppamäärät sen sijaan ovat tänä vuonna nousseet. Porissa on myyty tänä vuonna tammi-heinäkuun aikana 201 omakotitaloa kun viime vuonna vastaava määrä oli 181 ja koko vuoden omakotitalojen kauppamäärä 324. Porissa on myyty vuosina 2018-2021 alle 100.000 euron omakotitaloja keskimäärin 33 % vuodessa, 100.000 – 200.000 euron omakotitaloja n. 47 %, hintahaarukassa 200.000 – 300.000 euron omakotitaloja n. 16 % ja yli 300.000 euron hintaisia n. 4 % kaikista alueen omakotitalokaupoista.

Oulussa vuodet 2018-2020 olivat omakotitalomarkkinoilla hintajakaumaltaan samankaltaiset vaikkakin omakotitalokauppojen vuosittainen määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2019. Vuonna 2018 omakotitaloja myytiin 561 kpl, vuonna 2019 671 kpl ja vuonna 2020 690 kpl. Viime vuoden heinäkuussa tapahtui hintajakaumissa muutos, joka näyttää jatkuvan edelleen. Kysyntä ja kaupat ovat keskittyneet arvokkaampiin omakotitaloihin ja niiden kauppamäärät kääntyneet kasvuun. Aikaisempien vuosien tapaan alle 100.000 euron omakotitaloja on myyty n. 10 %, 100.000 – 200.000 euron omakotitalojen kauppamäärät ovat laskeneet tämän vuoden tammi-heinäkuun aikana 32 % tasoon niiden ollessa aiemmin 38-41 % Oulun alueella myydyistä omakotitalomääristä. 200.000 – 300.000 euron omakotitalojen kauppamäärä on pudonnut edellisvuosien 35-37 % tasosta 32 %. Suurin kasvu kauppamäärissä on ollut 300.000 – 500.000 euron omakotitaloissa, joita on ollut tänä vuonna jopa 24 % kaikista alueen omakotitalokaupoista. Tämän hintahaarukan kauppoja on tehty tämän vuoden tammi-heinäkuun aikana jo 92 kpl, kun koko viime vuonna niitä oli yhteensä 111 kpl. Kasvu arvokkaampien asuntojen kysynnässä näkyy myös yli 500.000 euron asunnoissa, joita Oulun markkinassa on myyty tämän vuoden aikana 2 % aikaisemmista vuosista poiketen.

Jyväskylän omakotitalojen hintajakauman muutos tämän vuoden osalta noudattelee muiden suurten kaupunkien trendiä. Kauppamäärät ovat kasvaneet erityisesti 300.000 – 500.000 euron omakotitaloissa, joita on myyty tämän vuoden tammi-heinäkuun aikana 56 kpl, kun koko viime vuonna kauppoja tehtiin 55 kpl tämän hintatason omakotitaloista. Prosentuaalisesti tämä on tänä vuonna 24 % koko Jyväskylän alueen omakotitalokauppamäärästä, kun se vuosina 2018-2020 oli 15 % tasossa. Laskua Jyväskylän alueella on ollut erityisesti 100.000 – 200.000 euron asunnoissa, joiden osuus omakotitalokaupoista on laskenut vuoden 2018 43 %, tämän vuoden 31 % tasoon. Muut hintahaarukat ovat pysyneet jokseenkin samanlaisina.

Facebookjaa Twittertwiittaa