Kiinteistönvälittäjäksi?

Kiinteistönvälittäjän työ
Facebookjaa Twittertwiittaa

Millaista on kiinteistönvälittäjän työ?

Välittäjän työ on ihmisten kohtaamista. Työ on merkityksellistä: välittäjä auttaa elämän suurimman investointipäätöksen toteuttamisessa. Työ on vastuullista, itsenäistä, ihmisten kanssa toimimista, jossa onnistumiset palkitsevat niin asiakasta kuin välittäjää. Se ei ole osa-aikatyötä, vaan aikataulullisesti vaihtelevaa ja kokonaisvaltaista. Työ vaatii laaja-alaista osaamista ja kouluttautumista. Kiinteistönvälittäjän työ on itsensä haastamista; se on todellinen elämäntapa-ammatti.

Kenestä kiinteistönvälittäjä?

Hyvä välittäjä on ihmisistä kiinnostunut, sosiaalinen ja hyvä asiakaspalvelija. Haasteista nauttiva, painetta hallitseva ja tilannetajuinen välittäjä pärjää alalla. Itsensä kehittämisen into ja tuloshakuisuus vievät uralla eteenpäin. Hyvä välittäjä tarvitsee myös empatiakykyä, sillä asunnonvaihto on tunneasia. Välittäjä luo ihmisten ja asuntojen välille sillan, joka auttaa siirtymään elämänvaiheesta toiseen.

Miten alalle?

Kiinteistönvälitysala vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja kovaa työtä, mutta palkitsee lukuisina onnistumisen tunteina. Huoneistokeskus panostaa henkilöstönsä kouluttautumiseen ensimmäisistä peruskursseista ylimmän johdon täydennyskoulutuksiin saakka. Vaikka sinulla ei olisi aiempaa kokemusta alalta, me koulutamme sinut. Kun työskentelet Huoneistokeskuksella, voit olla varma, että saat alan uusimmat tiedot ja työkalut käyttöösi – joka päivä.

Kiinteistönvälittäjän tutkinnot

Kiinteistönvälitysalalla on useita erilaisia tutkintoja ja ammattitermejä, joista käytetään vain lyhenteitä. 

KiLAT (Kiinteistönvälitys – liiketoiminnan ammattitutkinto)

Kiinteistönvälitys - liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittanut on osoittanut osaavansa toimia kiinteistönvälitysalalla noudattaen alan voimassaolevaa lainsäädäntöä, kiinteistönvälitysalan eettisiä sääntöjä ja hyvää välitystapaa. Hän on myös osoittanut osaavansa hoitaa käytetyn asunnon ja asuinkiinteistöjen myyntitoimeksiannot.

LKV (Laillistettu kiinteistönvälittäjä)

Nimikettä kiinteistönvälittäjä tai lyhennystä LKV (=laillistettu kiinteistönvälittäjä) saa käyttää vain henkilö, joka on suorittanut LKV-kokeen. Koe järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Huoneistokeskuksella on oma valmennuskoulutus LKV-kokeeseen.

YKV (Ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto)

Ylemmän kiinteistönvälittäjän koulutuksen tavoitteena on syventää kiinteistönvälittäjän ammattiosaamista, sekä antaa valmiuksia toimia johtotehtävissä kiinteistönvälitysalalla. Koulutus tähtää käytännön valmiuksien parantamiseen.

AKA (Auktorisoitu kiinteistönarvioija)

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija, joka kykenee puolueettomasti ja ammattitaitoisesti arvioimaan kiinteistöjä.

JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto)

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vankka käytännön kokemus johtamisesta. Johtamisen erikoisammattitutkintoa suoritettaessa lähtökohtina ovat oman työyksikön toiminnan johtaminen ja kehittäminen, johtajana kehittyminen sekä näiden prosessien kytkeminen toisiinsa.

Sihteerin ammattitutkinto

Sihteerin ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii sihteerin tai assistentin tehtävissä erikokoisissa yrityksissä tai organisaatioissa. Hän toimii palveluhaluisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaation sisäisissä ja ulkoisissa yhteyksissä.

Ammattitutkinnon suorittaminen on virallinen osoitus alan ammattitaidosta. KIAT, JET ja Sihteerin ammattitutkinto ovat Opetushallituksen alaisia tutkintoja.

Sinustako kiinteistönvälittäjä?

Mikäli kiinnostuit kiinteistönvälittäjän työstä, voit kysyä meiltä lisää osoitteesta rekrytointi@huoneistokeskus.fi tai katso avoimet työpaikamme ja ota yhteyttä täältä >> 

Voit myös lähettää avoimen hakemuksen >>