Olet täällä

Asuntokaupan ABC

ABC

AUKTORISOITU KIINTEISTÖARVIOIJA (AKA)

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija, joka kykenee puolueettomasti ja ammattitaitoisesti arvioimaan kiinteistöjä. Ks. myös LKV.

ASUNTOLAINA

Asuntolainatarjous kannattaa pyytää ajoissa eri pankeista. Kilpailuttaminen kannattaa, sillä mm. marginaali ja lainaehdot vaihtelevat jopa saman pankin eri konttorien välillä.

ARVIOKÄYNTI / ASUNNON ARVIOINTI / ASUNNON ARVO

Pyytämällä ammattimaisen kiinteistönvälittäjän asuntoosi arviokäynnille, saat tarkan hinta-arvion sekä myyntisuunnitelman asunnostasi. Tilaa oma arviokäynti täältä.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiö on yleinen asuntojen hallintamuoto Suomessa ja sen etuna on mm. se, että rakennuksen yleiset, yhteiset tilat, kuten porraskäytävä ja piha-alue pystytään pitämään kunnossa. Asunto-osakeyhtiö voi hallinnoida mitä tahansa talotyyppiä, myös omakotitaloa.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI (AOYL)

Laki, jota sovelletaan kaikkiin osakeyhtiöihin, jotka on rekisteröity Suomen lain mukaan asunto-osakeyhtiöinä, jollei muussa laissa säädetä toisin. Laki uudistui heinäkuussa 2010 tuoden mukanaan merkittäviä muutoksia, mm. taloyhtiöiden kunnossapitovastuu lisääntyi. Nykyisellään taloyhtiöiden hallitusten on esitettävä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys viiden seuraavan vuoden korjaustarpeista.

ASUNTOLAINALASKURI

Ks. Lainalaskuri.

ASUNNON MYYNTIAIKA

Aika, joka asunnon myyntiin listaamisesta kaupantekoon menee. Saadaksesi luotettavan arvion myyntiajasta, ota yhteyttä Huoneistokeskuksen välittäjään.

ASUNNON OMINAISUUDET

Asunnon myynti-ilmoituksessa listattavat kiinteistön/talon ominaisuudet, kuten sauna, hissi ja talotyyppi.

DEF

DEFLAATIO

Deflaatio on kuluttajahintojen yleinen lasku tai rahamäärän väheneminen ja rahan arvon nousu. Deflaation vastakohta on inflaatio.

ENNAKKOMARKKINOINTI

Ennakkomarkkinoinnilla selvitetään uudiskohteiden kysyntää etukäteen. Asunnosta kiinnostuneet maksavat varausmaksun. Kaupan syntyessä varausmaksu jää osamaksuksi kauppahinnasta. Muussa tapauksessa sen saa kokonaan takaisin. Ks. myös uudiskohde.

ERILLISTALO

Erillistaloiksi kutsutaan samalla tontilla olevia erillisiä asuintaloja, joita hallitaan asunto-osakeyhtiömuotoisesti tai hallinnanjakosopimuksella.

EKOTALO

Ekologisista materiaaleista, kestävän kehityksen näkökulmasta rakennettu talo. Rakennusmateriaaleissa tulee huomioida niiden ympäristörasite koko elinkaareltaan. Ekotalojen ideologiaan kuuluu pitkään käyttöikään pyrkiminen rakentaessa. Energiankulutuksen tulee olla ekotaloissa ympäristöystävällisiä tapoja, kuten aurinkoenergiaa, suosivaa.

ENERGIATODISTUS

Energiatodistuksesta selviää energiamäärä, jonka rakennus käyttää. Energian tehokkuutta mitataan asteikolla A-G, A:n ollessa paras. Uuden lain mukaan energiatodistus on pakollinen vakituisen asumisen kiinteistöille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1. 2008 jälkeen ja joiden pinta-ala on yli 50m2. Energiatodistus vaaditaan nykyisellään myös aiemmin rakennetuista muista asuinkiinteistöistä niiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, pois lukien pientalot ja alle seitsemän asunnon asuinrakennukset.

GHIJ

HALLINNANJAKOSOPIMUS

Samalla tontilla sijaitsevien rakennusten hallinnoinnista tehtävä sopimus, jossa määritellään, mikä osuus tontista kuuluu kenellekin sekä mitkä osat ovat yhteishallinnallisia (esimerkiksi grillikatos). Paritalo, joka sijaitsee joko omistus- tai vuokratontilla, on tyypillinen esimerkki kiinteistöstä, jossa tehdään hallinnanjakosopimuksia. Ks. myös erillistalo.

HILJAINEN MYYNTI

Voit testata asuntosi arvon ja kysynnän alustavasti, ilman että listaat asuntoasi vielä myyntiin.

HYVÄ VÄLITYSTAPA

Hyvä Välitystapa on Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n eli KVKL:n laatima ja julkaisema ohjeistus, joka kiteyttää hyvän välitystavan periaatteet.

HOITOLAINA

Hoitolaina on taloyhtiöllä mahdollisesti oleva pitkäaikainen laina, jolla rahoitetaan asunto-osakeyhtiömuotoisen kiinteistön vuosikorjausluonteisia hankkeita.

HOITOVASTIKE

Hoitovastike on taloyhtiön osakkailtaan perimä maksu, jolla taloyhtiön hoitolainaa lyhennetään. Yhtiövastikkeessa hoitovastikkeen määrä ilmoitetaan erikseen, jos taloyhtiöllä sellainen on. Ks. myös yhtiövastike ja rahoitusvastike.

INFLAATIO

Inflaatio on rahan ostovoiman heikkeneminen ja siitä aiheutuva hintojen nousu. Käytännössä siis rahan arvo laskee. Inflaation vastakohta on deflaatio.

ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS

Isännöitsijäntodistus sisältää tiedon mm. taloyhtiön kunnosta, tehdyistä ja tulevista remonteista, tontin omistuksesta jne. ja on siten asunto-osakekaupan tärkein dokumentti. Ks. myös Energiatodistus, joka on Isännöitsijäntodistuksen liite.

JYVITETTY PINTA-ALA

Jyvitetyllä pinta-alajaolla pyritään kohdistamaan kustannukset paremmin kuluja vastaaviksi tai tasaamaan asuntojen välisiä laadullisia eroja. Jyvityskertoimet ovat käytössä monissa ennen vuotta 1992 valmistuneissa asunto-osakeyhtiöissä. Terminä jyvitys on peräisin maatalousyhteiskunnan ajoilta, jolloin viljelysmaan arvoa määritteli pinta-alan lisäksi sen suhteellinen tuottavuus.

KLM

KAUPPAHINTA

Kauppahinnalla tarkoitetaan toteutuvaa rahassa maksettavaa kauppahintaa, joka ei sisällä kohteeseen mahdollisesti kohdistuvaa lainaosuutta.

KAUPPAKIRJA

Asunnon kauppakirja on asunnon ja myyjän välinen sopimus, joka tulee aina tehdä kirjallisena. Kauppakirjaan kirjataan mm. molempien osapuolien tiedot sekä kaupan kohde yksityiskohtineen, kauppahinta ja sen maksamiseen liittyvät yksityiskohdat, omistusoikeuden siirtymisajankohta jne.

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ (KOY)

Kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa käytettäväksi esimerkiksi liiketiloiksi. Tilojen pääasiallinen käyttötarkoitus voi olla mikä hyvänsä paitsi asuminen. Ks. myös Asunto-osakeyhtiö.

KIINTEISTÖREKISTERIOTE

Kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät kiinteistön tärkeimmät tiedot, kuten mm. kiinteistötunnus, pinta-ala ja tieoikeudet. Kiinteistörekisteriote tarvitaan mm. kiinteistökaupan yhteydessä tai rakennuslupaa haettaessa.

KULUTTAJAHINTAINDEKSI

Kuluttajahintaindeksillä mitataan suomalaisten kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintaa.

KULUTUSKYSYNTÄ

Kulutuskysyntä tarkoittaa hyödykkeiden käyttämistä markkinoilla muodostuvien tarpeiden tyydyttämiseen. Kulutuskysyntä on kokonaiskysynnän suurin osa-alue. Se sisältää tavarat ja palvelut. Kulutuskysyntään laskettavia hyödykkeitä ovat esim. autot sekä elintarvikkeet.

KUNTOARVIO / KUNTOTARKASTUS / KUNTOTUTKIMUS

Kuntoarviolla selvitetään kiinteistön nykyinen kunto ja mahdolliset tulevat korjaustarpeet rakenteisiin kajoamatta ja visuaalisiin havaintoihin perustuen. Tarvittaessa voidaan suorittaa myös pinnallisia mittauksia. Kuntoarvio olisi hyvä teettää viiden vuoden välein, mutta ainakin viimeistään silloin kun olet ostamassa tai myymässä kiinteistöä. Lisää vastuuasioista voit lukea Asunnon Myyjän ja Asunnon Ostajan oppaistamme.

LAINALASKURI

Lainalaskuri on selainpohjainen ohjelma, jolla voit laskea lainan kuukausierän eri laina-ajoilla ja lainan koroilla. Lainalaskuriin pääset tästä.

LAINHUUTOTODISTUS

Lainhuutotodistuksesta ilmenevät kiinteistön omistusoikeudet. Todistus sisältää myös kiinteistön perustiedot, kuten pinta-alan ja rekisteröintitunnuksen. Lainhuutoa on haettava viimeistään kuukauden kuluessa kaupanteosta, mutta mielummin heti kuin vain mahdollista.

LEIMAVERO

Ks. varainsiirtovero.

LKV ELI LAILLISTETTU KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

LKV-lyhennettä on oikeutettu käyttämään kiinteistönvälittäjä, joka on suorittanut laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon. Löydät Rekry-osiostamme tietoa alan tutkinnoista sekä koulutusohjelmastamme eli Huoneistokeskus Akatemiasta.

LVI-REMONTTI / LVI -SANEERAUS

Lyhenne tulee sanoista lämpö-vesi-ilma. Tuttavallisesti putkiremontiksi kutsutussa toimenpiteessä uusitaan talon keskeinen talotekniikka.

LVIS-REMONTTI

LVIS-remonttin sisältyy myös sähköremontti. Usein putkiremontin ja sähköremontin samanaikaisuus kannattaa; yhdistämisellä säästetään ja yleensä pystytään käyttämään samoja reittejä 'nousuissa'.

MYYNTIHINTA

Myyntihinnalla tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä, joka sisältää rahassa maksettavan kauppahinnan, mutta ei mahdollista kohteeseen kohdistuvaa lainaosuutta.

MYYNTIVOITTO

Kiinteistön myyntivoitto eli luovutusvoitto syntyy, kun se myydään alkuperäistä hankintahintaa korkeampaan hintaan.

MYYNTIVOITON VERO

Jos asunto on ollut omistuksessa ja omassa asumiskäytössä yhtäjaksoisesti ja samanaikaisesti vähintään kahden vuoden ajan, myynnin yhteydessä kertyvästä mahdollisesta myyntivoitosta ei tarvitse tällöin maksaa veroa.

NOP

OSTOTARJOUS

Asunnon ostotarjous tehdään, kun sopiva asunto on löytynyt. Tarjous on aina sitova ja se tehdään kirjallisena. Koska tarjous on sitova, pitää rahoituksen olla valmiina ennen tarjouksen tekemistä.

PUTKIREMONTTI

Ks. LVI-remontti.

PTS

PTS on lyhennelmä käsitteestä pitkän tähtäimen (kunnossapito)suunnitelma. Samaa tarkoittaa myös pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. PTS-ehdotus laaditaan kuntoarvion liitteeksi. Kuntoarvio ja PTS yhdessä antavat kokonaiskuvan kiinteistön tai taloyhtiön kunnosta sekä tulevista korjaustarpeista ja -ajankohdista. PTS tehdään ennen hankesuunnittelua. Uuden, vuonna 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain perusteella taloyhtiöiden hallitusten on esitettävä kirjallinen selvitys seuraavan viiden vuoden korjaustarpeista. Ks. myös kuntotutkimus.

RST

RAHOITUSVASTIKE

Rahoitusvastike eli pääomavastike on taloyhtiön osakkailta perittävä vastike, jolla lyhennetään pitkäaikaisia lainoja, kuten putkiremonttia varten otettua pääomalainaa.

SITOVA TARJOUS

Tarjous suositellaan tehtäväksi kirjallisena ja se on sitova tarjoukseen kirjatun määräajan. Usein tarjouksen määräaika on 24h. Sitovuus voi loppua jo aiemmin, jos tarjous hylätään tai jos tarjoukselle tehdään vastatarjous.

SUULLINEN TARJOUS

Suullinen tarjous on myös sitova, mutta sen todentaminen ongelmatilanteissa on vaikeaa. Suulliseen tarjoukseen on vastattava periaatteessa heti, joten sillä ei ole määräaikaa.

TALOYHTIÖ

Ks. asunto-osakeyhtiö.

TARJOUSKAUPPA

Tarjouskauppa on kauppatapa, jossa asunnolle on asetettu tietty lähtöhinta. Ostajaehdokkaat tekevät kohteesta tarjouksia, jotka myyjä voi hyväksyä tai hylätä. Huoneistokeskuksen tarjouskauppa on nimeltään OmaTarjous™.

TARKISTUSMITTAUS / TARKISTUSMITATTU

Jos asunnon neliöiden kohdalla ilmoitetaan, että se on tarkistusmitattu, voi tällöin olla varma siitä, että ilmoitetut neliöt vastaavat todellisuutta ja nykyisiä mittausnormeja.

UVY

UUDISKOHDE / UUDISTUOTANTO

Uudiskohde on uusi, vasta rakennusvaiheessa oleva tai hiljattain valmistunut asunto tai kiinteistö.

VALTIONTAKAUS

Asuntolainalle on mahdollista saada valtiontakaus. Tämä on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lainansaajan omat vakuudet eivät riitä takaamaan koko lainaa.

VARAINSIIRTOVERO

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan kiinteistön tai omistusoikeuden luovutuksesta. Varainsiirtovero tunnettiin vuoteen 1997 asti leimaverona. Vero on 2,0 % asunto-osakeyhtiön osakkeiden ja 4 % kiinteistön myyntihinnasta. Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

VELATON HINTA

Velattomalla hinnalla tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä, joka sisältää sekä rahassa maksettavan kauppahinnan, että mahdollisen kohteeseen kohdistuvan lainaosuuden.

YHTEISMYYNTI

Yhteismyynti™ on Huoneistokeskuksen toimintatapa, jonka ansiosta asiakkailla on käytettävissä samalla toimeksiantosopimuksella oman välittäjän lisäksi koko muu välittäjäverkosto ostajakontakteineen.

YHTIÖVASTIKE

Yhtiövastike = hoitovastike + rahoitusvastike. Yhtiövastike on asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan määräytyvä maksu, jolla katetaan yhtiön menoja.

YHTIÖMUOTOINEN ASUNTO

Ks. asunto-osakeyhtiö.