Olet täällä

Asuntokaupan termit

A-C

MIKÄ ON AUKTORISOITU KIINTEISTÖARVIOIJA (AKA)?

Auktorisoitu kiinteistöarvioija on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija, joka kykenee puolueettomasti ja ammattitaitoisesti arvioimaan kiinteistöjä. Ks. myös LKV.

MIKÄ ON ASUNTOLAINA JA ASUNTOLAINATARJOUS?

Asuntolaina on asuntoa varten otettu laina. Asuntolainatarjous kannattaa pyytää ajoissa eri pankeista. Kilpailuttaminen kannattaa, sillä mm. marginaali ja lainaehdot vaihtelevat jopa saman pankin eri konttorien välillä.

MIKÄ ON ASUNNON ARVIOKÄYNTI / ASUNNON ARVIOINTI / ASUNNON ARVO?

Pyytämällä ammattimaisen kiinteistönvälittäjän asuntoosi arviokäynnille saat tarkan hinta-arvion sekä myyntisuunnitelman asunnostasi. Tilaa oma arviokäynti täältä.

MIKÄ ON ASUNTO-OSAKEYHTIÖ?

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiö on yleinen asuntojen hallintamuoto Suomessa ja sen etuna on mm. se, että rakennuksen yleiset, yhteiset tilat, kuten porraskäytävä ja piha-alue pystytään pitämään kunnossa. Asunto-osakeyhtiö voi hallinnoida mitä tahansa talotyyppiä, myös omakotitaloa.

MIKÄ ON ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI (AOYL)?

Asunto-osakeyhtiölaki on laki, jota sovelletaan kaikkiin osakeyhtiöihin, jotka on rekisteröity Suomen lain mukaan asunto-osakeyhtiöinä, jollei muussa laissa säädetä toisin. Laki uudistui heinäkuussa 2010 tuoden mukanaan merkittäviä muutoksia, mm. taloyhtiöiden kunnossapitovastuu lisääntyi. Nykyisellään taloyhtiöiden hallitusten on esitettävä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys viiden seuraavan vuoden korjaustarpeista.

MIKÄ ON ASUNTOLAINALASKURI?

Asuntolainalaskuri on laskuri, joka auttaa asuntolainan hakijaa arvioimaan asuntolainan kustannuksia ja maksuaikaa. Asuntolainalaskuriin pääset tästä.

MITÄ TARKOITTAA ASUNNON MYYNTIAIKA?

Asunnon myyntiaika on aika, joka asunnon myyntiin listaamisesta kaupantekoon menee. Saadaksesi luotettavan arvion myyntiajasta, ota yhteyttä Huoneistokeskuksen välittäjään.

MITÄ TARKOITTAVAT ASUNNON OMINAISUUDET?

Asunnon myynti-ilmoituksessa listattavat kiinteistön/talon ominaisuudet, kuten sauna, hissi ja talotyyppi.

D-F

MIKÄ ON DEFLAATIO?

Deflaatio on kuluttajahintojen yleinen lasku tai rahamäärän väheneminen ja rahan arvon nousu. Deflaation vastakohta on inflaatio.

MITÄ TARKOITTAA ENNAKKOMARKKINOINTI?

Ennakkomarkkinointi tarkoittaa, että selvitetään uudiskohteiden kysyntää etukäteen. Asunnosta kiinnostuneet maksavat varausmaksun. Kaupan syntyessä varausmaksu jää osamaksuksi kauppahinnasta. Muussa tapauksessa sen saa kokonaan takaisin. Ks. myös uudiskohde.

MIKÄ ON ERILLISTALO?

Erillistaloiksi kutsutaan samalla tontilla olevia erillisiä asuintaloja, joita hallitaan asunto-osakeyhtiömuotoisesti tai hallinnanjakosopimuksella.

MIKÄ ON EKOTALO?

Ekotalo on ekologisista materiaaleista, kestävän kehityksen näkökulmasta rakennettu talo. Rakennusmateriaaleissa tulee huomioida niiden ympäristörasite koko elinkaareltaan. Ekotalojen ideologiaan kuuluu pitkään käyttöikään pyrkiminen rakentaessa. Energiankulutuksen tulee olla ekotaloissa ympäristöystävällisiä tapoja, kuten aurinkoenergiaa, suosivaa.

MIKÄ ON ENERGIATODISTUS?

Energiatodistus on todistus, joka kertoo sen energiamäärän, jonka rakennus käyttää. Energian tehokkuutta mitataan asteikolla A-G, A:n ollessa paras. Uuden lain mukaan energiatodistus on pakollinen vakituisen asumisen kiinteistöille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1. 2008 jälkeen ja joiden pinta-ala on yli 50m2. Energiatodistus vaaditaan nykyisellään myös aiemmin rakennetuista muista asuinkiinteistöistä niiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, pois lukien pientalot ja alle seitsemän asunnon asuinrakennukset.

G-J

MIKÄ ON HALLINNANJAKOSOPIMUS?

Hallinnanjakosopimus on sopimus, joka tehdään samalla tontilla sijaitsevien rakennusten hallinnoinnista. Hallinnanjakosopimuksessa määritellään, mikä osuus tontista kuuluu kenellekin sekä mitkä osat ovat yhteishallinnallisia (esimerkiksi grillikatos). Paritalo, joka sijaitsee joko omistus- tai vuokratontilla, on tyypillinen esimerkki kiinteistöstä, jossa tehdään hallinnanjakosopimuksia. Ks. myös erillistalo.

MITÄ TARKOITTAA HILJAINEN MYYNTI?

Hiljaisella myynnillä voit testata asuntosi arvon ja kysynnän alustavasti ilman, että listaat asuntoasi vielä virallisesti myyntiin.

MITÄ TARKOITTAA HYVÄ VÄLITYSTAPA?

Hyvä Välitystapa on Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n eli KVKL:n laatima ja julkaisema ohjeistus, joka kiteyttää hyvän välitystavan periaatteet.

MIKÄ ON HOITOLAINA?

Hoitolaina on taloyhtiöllä mahdollisesti oleva pitkäaikainen laina, jolla rahoitetaan asuntoö-osakeyhtiömuotoisen kiinteistön vuosikorjausluonteisia hankkeita.

MIKÄ ON HOITOVASTIKE?

Hoitovastike on taloyhtiön osakkailtaan perimä maksu, jolla taloyhtiön hoitolainaa lyhennetään. Yhtiövastikkeessa hoitovastikkeen määrä ilmoitetaan erikseen, jos taloyhtiöllä sellainen on. Ks. myös yhtiövastike ja rahoitusvastike.

MIKÄ ON INFLAATIO?

Inflaatio on rahan ostovoiman heikkeneminen ja siitä aiheutuva hintojen nousu. Käytännössä siis rahan arvo laskee. Inflaation vastakohta on deflaatio.

MIKÄ ON ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS?

Isännöitsijäntodistus on todistus, joka sisältää tiedon mm. taloyhtiön kunnosta, tehdyistä ja tulevista remonteista, tontin omistuksesta jne. ja on siten asunto-osakekaupan tärkein dokumentti. Ks. myös Energiatodistus, joka on Isännöitsijäntodistuksen liite.

MITÄ TARKOITTAA JYVITETTY PINTA-ALA?

Jyvitetyllä pinta-alajaolla tarkoitetaan prosessia, jossa pyritään kohdistamaan kustannukset paremmin kuluja vastaaviksi tai tasaamaan asuntojen välisiä laadullisia eroja. Jyvityskertoimet ovat käytössä monissa ennen vuotta 1992 valmistuneissa asunto-osakeyhtiöissä. Terminä jyvitys on peräisin maatalousyhteiskunnan ajoilta, jolloin viljelysmaan arvoa määritteli pinta-alan lisäksi sen suhteellinen tuottavuus.

K-M

MITÄ TARKOITTAA ASUNNON/KIINTEISTÖN KAUPPAHINTA?

Kauppahinnalla tarkoitetaan toteutuvaa rahassa maksettavaa kauppahintaa, joka ei sisällä kohteeseen mahdollisesti kohdistuvaa lainaosuutta.

MIKÄ ON KAUPPAKIRJA?

Asunnon kauppakirja on asunnon ja myyjän välinen sopimus, joka tulee aina tehdä kirjallisena. Kauppakirjaan kirjataan mm. molempien osapuolien tiedot sekä kaupan kohde yksityiskohtineen, kauppahinta ja sen maksamiseen liittyvät yksityiskohdat, omistusoikeuden siirtymisajankohta jne.

MIKÄ ON KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ (KOY)?

Kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa käytettäväksi esimerkiksi liiketiloiksi. Tilojen pääasiallinen käyttötarkoitus voi olla mikä hyvänsä paitsi asuminen. Ks. myös Asunto-osakeyhtiö.

MIKÄ ON KIINTEISTÖREKISTERIOTE?

Kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät kiinteistön tärkeimmät tiedot, kuten mm. kiinteistötunnus, pinta-ala ja tieoikeudet. Kiinteistörekisteriote tarvitaan mm. kiinteistökaupan yhteydessä tai rakennuslupaa haettaessa.

MIKÄ ON KULUTTAJAHINTAINDEKSI?

Kuluttajahintaindeksillä mitataan suomalaisten kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintaa.

MITÄ TARKOITTAA KULUTUSKYSYNTÄ?

Kulutuskysyntä tarkoittaa hyödykkeiden käyttämistä markkinoilla muodostuvien tarpeiden tyydyttämiseen. Kulutuskysyntä on kokonaiskysynnän suurin osa-alue. Se sisältää tavarat ja palvelut. Kulutuskysyntään laskettavia hyödykkeitä ovat esim. autot sekä elintarvikkeet.

MIKÄ ON KUNTOARVIO / KUNTOTARKASTUS / KUNTOTUTKIMUS?

Kuntoarvo on kiinteistöstä tehtävä arvio, jossa selvitetään kiinteistön nykyinen kunto ja mahdolliset tulevat korjaustarpeet rakenteisiin kajoamatta ja visuaalisiin havaintoihin perustuen. Tarvittaessa voidaan suorittaa myös pinnallisia mittauksia. Kuntoarvio olisi hyvä teettää viiden vuoden välein, mutta ainakin viimeistään silloin kun olet ostamassa tai myymässä kiinteistöä. Lisää vastuuasioista voit lukea Asunnon Myyjän ja Asunnon Ostajan oppaistamme.

MIKÄ ON LAINALASKURI?

Lainalaskuri on selainpohjainen ohjelma, jolla voit laskea lainan kuukausierän eri laina-ajoilla ja lainan koroilla. Lainalaskuriin pääset tästä.

MIKÄ ON LAINHUUTOTODISTUS?

Lainhuutotodistuksesta ilmenevät kiinteistön omistusoikeudet. Todistus sisältää myös kiinteistön perustiedot, kuten pinta-alan ja rekisteröintitunnuksen. Lainhuutoa on haettava viimeistään kuukauden kuluessa kaupanteosta, mutta mieluummin heti kun vain mahdollista.

MIKÄ ON LEIMAVERO?

Leimavero on vanha nimitys varainsiirtoverolle. Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan kiinteistön tai omistusoikeuden luovutuksesta. Ks. varainsiirtovero.

MIKÄ ON LKV ELI LAILLISTETTU KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ?

LKV-lyhennettä on oikeutettu käyttämään kiinteistönvälittäjä, joka on suorittanut laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon. Löydät Rekry-osiostamme tietoa alan tutkinnoista sekä koulutusohjelmastamme eli Huoneistokeskus Akatemiasta.

MIKÄ ON LVI-REMONTTI / LVI –SANEERAUS?

LVI-nimilyhenne tarkoittaa lämpöä, vettä ja ilmaa. Tässä tuttavallisesti putkiremontiksi kutsutussa toimenpiteessä uusitaan talon keskeinen talotekniikka.

MIKÄ ON LVIS-REMONTTI?

LVIS-remontti tulee sanoista lämpö, vesi, ilma ja sähkö, eli erotuksena LVI-remonttiin LVIS-remontin sisältyy myös sähköremontti. Usein putkiremontin ja sähköremontin samanaikaisuus kannattaa; yhdistämisellä säästetään, ja yleensä pystytään käyttämään samoja reittejä 'nousuissa'.

MITÄ TARKOITTA MYYNTIHINTA?

Myyntihinnalla tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä, joka sisältää rahassa maksettavan kauppahinnan, mutta ei mahdollista kohteeseen kohdistuvaa lainaosuutta.

MITÄ TARKOITTAA MYYNTIVOITTO?

Kiinteistön myyntivoitto eli luovutusvoitto syntyy, kun se myydään alkuperäistä hankintahintaa korkeampaan hintaan.

MIKÄ ON MYYNTIVOITON VERO?

Myyntivoiton vero on vero, joka maksetaan, mikäli myydyssä asunnossa ei ole yhtäjaksoisesti ja samanaikaisesti asuttu vähintään kahden vuoden ajan. Mikäli asunnossa on ollut omassa omistuksessa ja siinä on asuttu yli kaksi vuotta, myynnin yhteydessä kertyvästä mahdollisesta myyntivoitosta ei tarvitse maksaa veroa.

N-P

MIKÄ ON OSTOTARJOUS?

Ostotarjous on asunnon ostotarjous, joka tehdään, kun sopiva asunto on löytynyt. Tarjous on aina sitova ja se tehdään kirjallisena. Koska tarjous on sitova, pitää rahoituksen olla valmiina ennen tarjouksen tekemistä.

MIKÄ ON PUTKIREMONTTI?

Putkiremontti on tuttavallinen nimitys LVI-remontille, jossa remontoidaan tilan lämpö-, vesi- ja ilma-asiat kuntoon. [AH1] Ks. LVI-remontti.

MITÄ TARKOITTAA PTS?

PTS on lyhennelmä käsitteestä pitkän tähtäimen (kunnossapito)suunnitelma. Samaa tarkoittaa myös pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. PTS-ehdotus laaditaan kuntoarvion liitteeksi. Kuntoarvio ja PTS yhdessä antavat kokonaiskuvan kiinteistön tai taloyhtiön kunnosta sekä tulevista korjaustarpeista ja -ajankohdista. PTS tehdään ennen hankesuunnittelua. Uuden, vuonna 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain perusteella taloyhtiöiden hallitusten on esitettävä kirjallinen selvitys seuraavan viiden vuoden korjaustarpeista. Ks. myös kuntotutkimus.

R-T

MIKÄ ON RAHOITUSVASTIKE?

Rahoitusvastike eli pääomavastike on taloyhtiön osakkailta perittävä vastike, jolla lyhennetään pitkäaikaisia lainoja, kuten putkiremonttia varten otettua pääomalainaa.

MITÄ TARKOITTAA SITOVA TARJOUS?

Sitova tarjous tarkoittaa asuntokaupassa annettavaa tarjousta, joka on sitova. Tarjous suositellaan tehtäväksi kirjallisena ja se on sitova tarjoukseen kirjatun määräajan. Usein tarjouksen määräaika on 24h. Sitovuus voi loppua jo aiemmin, jos tarjous hylätään tai jos tarjoukselle tehdään vastatarjous.

MITÄ TARKOITTAA SUULLINEN TARJOUS?

Suullinen tarjous on ei-kirjallisesti asuntokaupassa tehty tarjous. Suullinen on myös sitova, mutta sen todentaminen ongelmatilanteissa on vaikeaa. Suulliseen tarjoukseen on vastattava periaatteessa heti, joten sillä ei ole määräaikaa.

MIKÄ ON TALOYHTIÖ?

Taloyhtiö on kansanomainen nimitys asunto-osakeyhtiölle. Ks. asunto-osakeyhtiö.

MITÄ TARKOITTAA TARJOUSKAUPPA?

Tarjouskauppa on kauppatapa, jossa asunnolle on asetettu tietty lähtöhinta. Ostajaehdokkaat tekevät kohteesta tarjouksia, jotka myyjä voi hyväksyä tai hylätä. Huoneistokeskuksen tarjouskauppa on nimeltään OmaTarjous™.

MIKÄ ON TARKISTUSMITTAUS / TARKISTUSMITATTU?

Tarkastusmittaus tarkoittaa, että asunnon neliömetrit vastaavat nykyisiä mittausnormeja. Varsinkin vanhemmissa taloissa tarkastusmittaus voi olla paikallaan. Jos asunnon neliöiden kohdalla ilmoitetaan, että se on tarkistusmitattu, voi tällöin olla varma siitä, että ilmoitetut neliöt vastaavat todellisuutta ja nykyisiä mittausnormeja.

U-Y

MITÄ TARKOITTAA UUDISKOHDE / UUDISTUOTANTO?

Uudiskohde on uusi, vasta rakennusvaiheessa oleva tai hiljattain valmistunut asunto tai kiinteistö. 

MIKÄ ON VALTIONTAKAUS?

Valtiontakaus on valtion yksityisille asuntolainan ottajille antama lainantakaus. Asuntolainalle on mahdollista saada valtiontakaus. Tämä on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lainansaajan omat vakuudet eivät riitä takaamaan koko lainaa.

MIKÄ ON VARAINSIIRTOVERO?

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan kiinteistön tai omistusoikeuden luovutuksesta. Varainsiirtovero tunnettiin vuoteen 1997 asti leimaverona. Vero on 2,0 % asunto-osakeyhtiön osakkeiden ja 4 % kiinteistön myyntihinnasta. Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

MITÄ TARKOITTAA VELATON HINTA?

Velattomalla hinnalla tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä, joka sisältää sekä rahassa maksettavan kauppahinnan, että mahdollisen kohteeseen kohdistuvan lainaosuuden.

MITÄ TARKOITTAA YHTEISMYYNTI?

Yhteismyynti™ on Huoneistokeskuksen toimintatapa, jonka ansiosta asiakkailla on käytettävissä samalla toimeksiantosopimuksella oman välittäjän lisäksi koko muu välittäjäverkosto ostajakontakteineen.

MIKÄ ON YHTIÖVASTIKE?

Yhtiövastike on asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan määräytyvä maksu, jolla katetaan yhtiön menoja eli yhtiövastike tarkoittaa erilaisia asunto-osakeyhtiön vastikkeita. Yhtiövastike = hoitovastike + rahoitusvastike.

MITÄ TARKOITTAA YHTIÖMUOTOINEN ASUNTO?

Yhtiömuotoinen asunto tarkoittaa samaa asiaa kuin asunto-osakeyhtiö. Ks. asunto-osakeyhtiö.